Yatırım ve Proje Finansmanı Danışmanlığı

Yatırım ve projelerinizin finansmanına danışmanlık ederiz. Projelerinizin sağlayacağı nakit akışı ve karlılık doğrultusunda uygun koşullardaki finansman modelleri için danışmanlık hizmeti veririz. Projenin mali ve fiziki koşullarını, projeksiyonlarını içeren bir raporun hazırlanması, Rapor sonucuna göre vade ve maliyet ypısına uygun kredi kaynaklarının saptanması,
Kredi için gereken bilgi ve belgelerin temin edilmesi, Proje dosyasının hazırlanması ve savunulması, Başvuru takip ve sonuçlandırılması, bu hizmetin kapsamında yer almaktadır.

İşletme Sermayesi Finansmanı Danışmanlığı

Ürün ve hizmetlerin üretilerek sunuma hazır hale getirilmesi, alacakların tahsili ve satış vadelerinden kaynaklı finansman açıklarının karşılanması sürecinde işletmelerin finansal ihtiyaçlar artmaktadır. Özellikle firmalar tutundurma aşamasından olgunluk ve büyüme aşamasına geçmiş ise bu ihtiyaç kendini daha fazla hissettirecektir. İşletmelerin faaliyetlerini sürdürürken, büyüme sürecinden geçerken duydukları finansal ihtiyacın karşılanması aşamasında danışmanlık hizmeti veriyoruz

Dış Ticaretin Finansmanı Danışmanlığı

Müşterilerimize dış ticarete yönelik danışmanlık hizmeti sunarız. Müşterimizin döviz kazandırıcı ticaretinden kaynaklı işlemlerinin finansmanında uygun maliyeti kaynak kullanımını teşvik ederiz. Dış ticaret kaynaklı doğabilecek finansman ihtiyacını, Eximbank kredileri, akreditif, kabul/aval kredileri,prefinansman,harici garantiler, ihracat faktoring’i, ülke kredileri süreçlerinde yöntem ve danışmanlık hizmeti sunar, para swapı, türev, opsiyon işlemleri ile risklerinin hedge edilmesini amaçlarız.